פרויקטים

מגדלי רגר
אביסרור

פיתוח מרכז לוגיסטי שטראוס שוהם

פיתוח
גינה ציבורית

פיתוח שטח ציבורי באזור

שצ"פ מול קניון באר שבע

פיתוח פרויט מגורים תל אביב

שדרות טוביהו באר שבע

פיתוח מגדלי ספייס פתח תקווה