בראשית

פרויקט שדרות טוביהו, הוא אחד מאבני הדרך בחזונו של ראש עירית ב"ש מר רוביק דנילוביץ' בפיתוח העיר באר שבע.
לעיר באר שבע שתי כניסות עיקריות המחברות אותה לשאר חלקי הארץ מצפון וממערב.
משרדנו זכה לתכנן את הכניסה המערבית לעיר בדגש על החיבורים לשכונות החדשות המתפתחות בשוליה המערביים של העיר באר שבע תוך יצירת מרחב ציבורי מזמין ורחב המאפשר פעילויות שונות וחיי קהילה לאורך הרחוב.
כבר בישיבת התכנון הראשונה הצגנו את השאלה המתבקשת:

מה היא כניסה לעיר? ולאחר מחקר ותהייה הגדרנו לעצמנו את המושג שליווה אותנו לכל אורך התכנון והיווה תבנית לתכנון המוצע: כניסה הינה תחום זווית הראיה המוגדרת ע"י אלמנטים בעלי נפח שמייצרים תחושת חלל בתודעת המתבונן.

תהליך התכנון

תהליך התכנון החל בהתבוננות מעמיקה במשתמשי הרחוב ובסוגי הפעילויות שמאפיינות אותם. נערכו תצפיות וסקרים מקומיים בקרב התושבים המשתמשים
באופן קבוע ובאופן ארעי ברחוב.

רשימת הפעילויות והרצונות הפכו לסקיצות רעיוניות שהתפתחו בהדרגה לתוכנית שמגדירה חתך רחוב משתנה ממקטע למקטע בהתאם לממד הפיזי של הרחוב, נעשה שימוש בכלי הטופוגרפיה ליצירת חללים בעלי נפח שמגדירים חלל מאפשרים חווית רחוב גם להולכי רגל המתמקדים בהליכה משתהה וגם לפעילי הספורט הרגלי והמוטורי, תכנון הצמחייה הייחודית לאקלים המדבר היווה נדבך משלים לחוויית המשתמש.

הרחוב

כיום לאחר ביצוע , ולאור תגובות המשתמשים , אנו שמחים שהצלחנו לייצר את חווית המשתמש הייחודית לשדרה, שמאפשרת פעילות ספורטיבית  ויומיומית לתושבי העיר.

שביל החוויה מאפשר "להאריך את הדרך"  וליצר תנועה חלופית לאורך הרחוב שכוללת אזורי שהות ואתנחתא לאורכו במרחק מהרחוב הסואן , ואינו "מתחרה" במדרכה הלינארית לאורך השדרה.

נקודות המפגש עם הרחובות הניצבים מהווים  אזורי פעילות ספורט אינטנסיביים שמאפשרים מפגשים וחיי קהילה

פיתוח שדרות טוביהו
הכניסה המערבית לעיר באר שבע
בראשית

פרויקט שדרות טוביהו, הוא אחד מאבני הדרך בחזונו של ראש עירית ב"ש מר רוביק דנילוביץ' בפיתוח העיר באר שבע.
לעיר באר שבע שתי כניסות עיקריות המחברות אותה לשאר חלקי הארץ מצפון וממערב.
משרדנו זכה לתכנן את הכניסה המערבית לעיר בדגש על החיבורים לשכונות החדשות המתפתחות בשוליה המערביים של העיר באר שבע תוך יצירת מרחב ציבורי מזמין ורחב המאפשר פעילויות שונות וחיי קהילה לאורך הרחוב.
כבר בישיבת התכנון הראשונה הצגנו את השאלה המתבקשת:

מה היא כניסה לעיר?

ולאחר מחקר ותהייה הגדרנו לעצמנו את המושג שליווה אותנו לכל אורך התכנון והיווה תבנית לתכנון המוצע: כניסה הינה תחום זווית הראיה המוגדרת ע"י אלמנטים בעלי נפח שמייצרים תחושת חלל בתודעת המתבונן.

תהליך התכנון החל בהתבוננות מעמיקה במשתמשי הרחוב
ובסוגי הפעילויות שמאפיינות אותם
תהליך התכנון

תהליך התכנון החל בהתבוננות מעמיקה במשתמשי הרחוב ובסוגי הפעילויות שמאפיינות אותם.
נערכו תצפיות וסקרים מקומיים בקרב התושבים המשתמשים
באופן קבוע ובאופן ארעי ברחוב. רשימת הפעילויות והרצונות הפכו לסקיצות רעיוניות שהתפתחו בהדרגה לתוכנית שמגדירה חתך רחוב משתנה ממקטע למקטע בהתאם לממד הפיזי של הרחוב , נעשה שימוש בכלי הטופוגרפיה ליצירת חללים בעלי נפח שמגדירים חלל מאפשרים חווית רחוב גם להולכי רגל המתמקדים בהליכה משתהה וגם לפעילי הספורט הרגלי והמוטורי, תכנון הצמחייה הייחודית לאקלים המדבר היווה נדבך משלים לחוויית המשתמש.

התבוננות מעמיקה במשתמשי הרחוב
ובסוגי הפעילויות שמאפיינות אותם
הרחוב

כיום לאחר ביצוע , ולאור תגובות המשתמשים , אנו שמחים שהצלחנו לייצר את חווית המשתמש הייחודית לשדרה, שמאפשרת פעילות ספורטיבית  ויומיומית לתושבי העיר.

שביל החוויה מאפשר "להאריך את הדרך"  וליצר תנועה חלופית לאורך הרחוב שכוללת אזורי שהות ואתנחתא לאורכו במרחק מהרחוב הסואן , ואינו "מתחרה" במדרכה הלינארית לאורך השדרה,.

נקודות המפגש עם הרחובות הניצבים מהווים  אזורי פעילות ספורט אינטנסיביים שמאפשרים מפגשים וחיי קהילה