פרויקטים עתידיים

פיתוח אנדרטה לזכר נספי עולי אתיופיה
ציבורי

פיתוח פארק הנופלים באר שבע
ציבורי בתכנון