פיתוח שטח ציבורי באזור

סוג הפרויקט: שטח ציבורי פתוח

עיר: אזור

מזמין: מועצה מקומית אזור

סטטוס: בוצע